درباره بارزتل


سایت فروش آنلاین BarezTel جهت فروش تجهیزات در حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات راه اندازی گردید یکی از بخشهای شرکت فنی مهندسی بارز هلیل می باشد.
شرکت بارز هلیل در سال 1387بمنظور کمک به تولید و ایجاد زیرساخت های ارتباطی کشور و انجام فعالیتهای بازرگانی در داخل و خارج از کشور تأسیس گردید.
این شرکت با پشتوانه تجارب بسیار ارزشمند صاحبان نام در صنعت و دانشگاه توانسته در این حوزه حضور چشم گیر داشته باشد

گواهینامه ها

1.رتبه ارتباطات

2.رتبه نیرو

3.رتبه انفورماتیک

4.گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

5.گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

عمده فعالیتهای بارز هلیل

1.بازرگانی داخلی و خارجی( تجهیزات حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات )

2.انتقال (شبکه هی فیبر نوری و کابل مسی، رادیو و ماهواره، دیتا سوییچ)

3.هوشمند سازی

4.تغذیه نیرو و گرندینگ

5.دپارتمان تخصصی مهندسی آب